Report for www.anderswat.nl

Overall8.5

The overall score for this website.

Accessibility9.8

How accessible the website is to mobile and disabled users.

The following tests contribute to this score:

Experience8.8

How satisfying the website is likely to be for users.

Marketing7.0

How well marketed and popular the website is.

Technology9.4

How well designed and built the website is.

Nibbler tested a sample of 5 pages from this website at 8:34 AM on Aug 5, 2022 (BST).

Top priorities for website improvement

 • Consider a leading website analytics solution, such as WebTrends or Google Analytics. (read more)
 • If this website is new, this is probably normal. Drive traffic to the website to get an Alexa ranking. (read more)
 • The width and height you specify in an image tag should be the same as the source image. If you want to resize an image in the browser, use the CSS width and height properties. (read more)

Analytics0.0

0% of pages use analytics

No Analytics SolutionNo

 • None of this website is using any recognised analytics software. It is still possible to gather a great deal of information from webserver logs, however complete visitor analysis requires client-side Javascript or an image not found here.
  • Consider a leading website analytics solution, such as WebTrends or Google Analytics.
 • Note that this test can only detect recognised analytics solutions. If an analytics solution is new, obscure or used in a non-standard way (e.g. it has been customised) it may not be detected.

Popularity0.0

 • This website has not yet been ranked by Alexa.
  • If this website is new, this is probably normal. Drive traffic to the website to get an Alexa ranking.

Source: Alexa

Images8.0

100% of images have a clearly defined size

17 images are being resized by the browser

Twitter8.3

This website is linked with the Twitter account @AnderswatNl

This website's Twitter account has
292 followers

 • This website was found to link the Twitter account Anderswat.nl (@AnderswatNl).
 • This website's Twitter account has made 991 tweets to 292 followers.
  • Consider how you promote your Twitter account and engage more with your social audience. The number of Twitter followers a page should have depends very much on the type of organisation, its target audience, and how long it has been in operation.

Source: Twitter

Amount of content8.3

Rendering Chart...

 • This website has an average of 441 words per page. The amount of content on a website has been shown to correlate with its search engine ranking.
  • Consider the amount of text on this website and increase it if appropriate.

URL format8.8

 • One URL is particularly hard to type or remember.
  • Consider URL rewriting as an effective and transparent means of creating appropriate URLs. URLs using unusual characters (such as semi-colons or underscores), long numerals or complex phrasing are very difficult for real people to use or exchange. They also tend to be less favoured by search engines. Wherever possible ensure web addresses are 'human readable' - i.e. they should be easy to read, remember and type. In particular, avoid the use of obscure characters (including the underscore, which is not widely understood by non-technical users, or particularly memorable) and long numerals, e.g. example.com/23857984325.

Server behavior9.6

Yes404 page

YesCompression

Page titles10.0

100% of pages have defined titles

0% of page titles are weak

 • All pages were found to use page titles appropriately. Page titles appear in search results and at the top of the browser's window when visiting the site. Appropriate page titles are particularly important for search engine optimization.

Headings10.0

aanraders afraders alleman beslissen burgerparticipatie corona-wobbers dominee's filistijnen gaan global hoofdpagina ideaal info inhoud kooplui kortom links meedenken miep navigatiemenu niet oproep over overheid plaatje schrijven sociaal terrein vergeten volk voorjaar walkout werken wijsheid winnen zoeken zoekmachines

 • All pages were found to use defined headings. This is excellent as it allows visitors and search engines to summarize the content of webpages quickly. Correctly defined headings aid accessibility and are particularly important for search engine optimization.

Page headings detail

URLHeadingLevel
www.anderswat.nl/index.php/HoofdpaginaHoofdpaginaH1
www.anderswat.nl/index.php/HoofdpaginaInhoudH2
www.anderswat.nl/index.php/Hoofdpagina#Global WalkoutH2
www.anderswat.nl/index.php/HoofdpaginaOproep, voorjaar 2022H2
www.anderswat.nl/index.php/HoofdpaginaDominee's & KoopluiH2
www.anderswat.nl/index.php/Hoofdpagina„De Filistijnen over u”H2
www.anderswat.nl/index.php/HoofdpaginaCorona-wobbers winnen terreinH2
www.anderswat.nl/index.php/HoofdpaginaMeedenken over, werken aan, schrijven opH2
www.anderswat.nl/index.php/HoofdpaginaEn niet vergeten... ;-)H2
www.anderswat.nl/index.php/HoofdpaginaNavigatiemenuH2
www.anderswat.nl/index.php/HoofdpaginaZoekenH3
www.anderswat.nl/index.php/SociaalSociaalH1
www.anderswat.nl/index.php/SociaalNavigatiemenuH2
www.anderswat.nl/index.php/SociaalZoekenH3
www.anderswat.nl/index.php/OverheidOverheidH1
www.anderswat.nl/index.php/OverheidNavigatiemenuH2
www.anderswat.nl/index.php/OverheidIdeaal plaatjeH3
www.anderswat.nl/index.php/OverheidKortomH3
www.anderswat.nl/index.php/OverheidLinks & InfoH3
www.anderswat.nl/index.php/OverheidZoekenH3
www.anderswat.nl/index.php/Wijsheid_van_het_volkWijsheid van het volkH1
www.anderswat.nl/index.php/Wijsheid_van_het_volkBurgerparticipatie dan?H2
www.anderswat.nl/index.php/Wijsheid_van_het_volkMet Jan, Miep en Alleman gaan beslissen dan?H2
www.anderswat.nl/index.php/Wijsheid_van_het_volkNavigatiemenuH2
www.anderswat.nl/index.php/Wijsheid_van_het_volkZoekenH3
www.anderswat.nl/index.php/ZoekmachinesZoekmachinesH1
www.anderswat.nl/index.php/ZoekmachinesAanradersH2
www.anderswat.nl/index.php/ZoekmachinesAfradersH2
www.anderswat.nl/index.php/ZoekmachinesNavigatiemenuH2
www.anderswat.nl/index.php/ZoekmachinesZoekenH3

Meta tags10.0

This is how this website will look in Google search listings:

Even Anderswat: Voor een Vrij en Sociaal Nederland

www.anderswat.nl/index.php/Hoofdpagina

Een site met het hoog gegrepen doel om een platform te organiseren vóór overleg tussen overheid en burger... en Vóór 'de overheid' (terug) in een dienstbare rol!

 • Nearly every page was found to include the description meta tag. The description meta data is important as it appears on Google's search result pages.
  • Make sure that all the pages of this website include a meta description. If you don't include one, Google will choose a sample of text from the page to appear in the search engine result. By including a meta description, you can control how your search engine result will appear.

Meta Tags (name attribute)

Page URLNameContent
www.anderswat.nl/index.php/HoofdpaginageneratorMediaWiki 1.38.2
www.anderswat.nl/index.php/Hoofdpaginaformat-detectiontelephone=no
www.anderswat.nl/index.php/HoofdpaginadescriptionVoor het herwinnen van een Vrij en Sociaal Nederland... even Anderswat: Een site met het hoog gegrepen doel om een platform te organiseren vóór overleg tussen overheid en burger. Om een denktank mee in het leven te roepen waar door iedereen aan bij te dragen valt met de Wijsheid van het volk, Boerenwijsheid en Sociocratie in het achterhoofd. Een wiki met hopelijk zoveel mogelijk linken naar informatieve, wetenswaardige tot nieuwsgierigheid oproepende artikelen en verzamelingen van werk uit de diverse bronnen op z'n breedst. Vóór het aandragen van gegevens en feiten om tot weloverwogen en breed gedragen besluiten te kunnen (gaan) komen, (Vrij van de algoritmes van de zoekmachines van de Big Tech, 'De Big Five' met de aan hen verwante informatiebronnen en een ‘Social Creditsysteem’).... Daar komt het in het kort op neer.
www.anderswat.nl/index.php/Hoofdpaginakeywords
www.anderswat.nl/index.php/HoofdpaginadescriptionEen site met het hoog gegrepen doel om een platform te organiseren vóór overleg tussen overheid en burger... en Vóór 'de overheid' (terug) in een dienstbare rol!
www.anderswat.nl/index.php/SociaalgeneratorMediaWiki 1.38.2
www.anderswat.nl/index.php/Sociaalformat-detectiontelephone=no
www.anderswat.nl/index.php/SociaaldescriptionWat is eigenlijk de definitie van het woord 'sociaal'? Kunnen stemmers op de SP daar een soort van alleenrecht op laten gelden? Valt stemmers op de VVD een sociale bewogenheid / drijfveer botweg te ontzeggen? Zo eenvoudig kan en zal het gewoonweg niet liggen... Gelukkig niet 😀
www.anderswat.nl/index.php/Sociaalkeywords
www.anderswat.nl/index.php/SociaaldescriptionKunnen stemmers op de SP er een alleenrecht op laten gelden? Valt stemmers op de VVD een sociale bewogenheid / drijfveer botweg te ontzeggen?
www.anderswat.nl/index.php/OverheidgeneratorMediaWiki 1.38.2
www.anderswat.nl/index.php/Overheidformat-detectiontelephone=no
www.anderswat.nl/index.php/OverheiddescriptionOver hoe overheden zijn ontstaan valt meer dan voldoende terug te vinden in de geschiedenisboeken. Koningen, keizers, admiraals - al dan niet zelfbenoemd - zijn mensen om zich heen gaan verzamelen om hen te adviseren, belastingen te heffen, regels uit te vaardigen en te handhaven, oorlogen te voeren en ga zo maar verder. Het heeft ons gebracht waar we nu zijn... en/of maar, is het nog van deze tijd? De grondvesten zijn uit gaan dijen en verder uit gaan dijen. Inmiddels lijken we toe aan globalisering, zo willen sommigen ons althans graag laten geloven, terwijl we ons binnen een landje als Nederland ook af kunnen vragen of dat waar het toe zal leiden eigenlijk wel is wat wij ons in gezamenlijkheid wensen? (Een Social Creditsysteem enzo meer). Joep van Lieshout verwoord een gevolg bijvoorbeeld zó op de site Artzuid: ‘Ik wil een tegenreactie bieden op globalisering en op het feit dat onze industriële productie wordt verplaatst naar landen waar het goedkoop is, terwijl wij hier achterblijven met bureaucraten, dienstverleners en communicatiemedewerkers.’
www.anderswat.nl/index.php/Overheidkeywords
www.anderswat.nl/index.php/OverheiddescriptionEen orgaan om alles dat wij met elkaar voor elkaar weten te boksen, toch vooral ook in goede banen te leiden... (op ons verzoek!)
www.anderswat.nl/index.php/Wijsheid_van_het_volkgeneratorMediaWiki 1.38.2
www.anderswat.nl/index.php/Wijsheid_van_het_volkformat-detectiontelephone=no
www.anderswat.nl/index.php/Wijsheid_van_het_volkdescriptionNaar aanleiding van het boek: 'The Wisdom of Crowds', geschreven door James Surowiecki
www.anderswat.nl/index.php/Wijsheid_van_het_volkkeywords
www.anderswat.nl/index.php/Wijsheid_van_het_volkdescriptionErop neerkomend dat een groep mensen gezamenlijk meer weer dan het slimste individu binnen een groep.
www.anderswat.nl/index.php/ZoekmachinesgeneratorMediaWiki 1.38.2
www.anderswat.nl/index.php/Zoekmachinesformat-detectiontelephone=no
www.anderswat.nl/index.php/ZoekmachinesdescriptionMet oog op de privacy en beste resultaten qua breed aanbod van linken bestaan er aanraders, maar vanwege dataverzameling, censuur en dus onbetrouwbaarheid ook afraders. (Note: Met dat “Googelen” / “googlen” als werkwoord binnen een taal is opgenomen, wil dat nog niet zeggen dat het goed is om je ermee bezig te houden ;-)).
www.anderswat.nl/index.php/Zoekmachineskeywords
www.anderswat.nl/index.php/ZoekmachinesdescriptionGa er selectief mee om!

Freshness10.0

Last updated July 27, 2022

 • It looks like this website was last updated on Wednesday, July 27, 2022. This is good because visitors perceive up-to-date websites as more credible. Websites that are updated regularly are also spidered by search engines more often.
 • To find this information we used the last modified dates reported by this website's server in addition to looking for dates written on each page.

All dates found

DateFileSource
7/27/22www.anderswat.nl/index.php/HoofdpaginaBody text
7/27/22www.anderswat.nl/index.php/HoofdpaginaLast modified header
1/24/22www.anderswat.nl/index.php/SociaalBody text
4/4/22www.anderswat.nl/index.php/SociaalLast modified header
2/16/22www.anderswat.nl/index.php/OverheidBody text
7/20/22www.anderswat.nl/index.php/OverheidBody text
4/4/22www.anderswat.nl/index.php/OverheidLast modified header
4/4/22www.anderswat.nl/index.php/Wijsheid_van_het_volkLast modified header
4/6/22www.anderswat.nl/index.php/ZoekmachinesBody text
4/6/22www.anderswat.nl/index.php/ZoekmachinesLast modified header
2/11/22www.anderswat.nl/.../200px-Zoekmachine_1.jpgLast modified header
3/16/22www.anderswat.nl/.../175px-Boerenverstand_1.jpgLast modified header
1/13/22www.anderswat.nl/.../200px-Het_Binnenhof_1.jpgLast modified header
1/13/22www.anderswat.nl/.../200px-Het_Binnenhof_2.jpgLast modified header
1/24/22www.anderswat.nl/.../200px-Sociaal_2.jpgLast modified header
1/24/22www.anderswat.nl/.../200px-Sociaal_1.jpgLast modified header
1/24/22www.anderswat.nl/.../200px-Sociaal_3.jpgLast modified header
11/13/21www.anderswat.nl/.../poweredby_mediawiki_88x31.pngLast modified header
2/19/22www.anderswat.nl/.../700px-QT_-_It_takes_a_Village_-_Afrikaans_gezegde_kopie.jpgLast modified header
3/18/22www.anderswat.nl/.../700px-QT-Nieuwsgierigheid-Vladimir_Nabokov.pngLast modified header
2/3/22www.anderswat.nl/.../Only_dead_fish_go_with_the_flow.pngLast modified header
4/14/22www.anderswat.nl/.../200px-De_Filistijnen_over_u_1.jpgLast modified header
1/17/22www.anderswat.nl/.../200px-Anderswat_Logo.jpgLast modified header

Domain agei

 • Sorry, we cannot check the domain age of .nl websites.

Fast, branded website audits

Insites creates professional website reports that can be shared with your clients.

How does Insites compare?

Tests 17 fixed tests 50+ testsCovers SEO, SEM, Google My Business, reviews, social media and much more
Add your brandingNoYes
Export & shareNoPDF & link
Lead generationNoEmbed on your site
Competitor auditsNoYes
Test as a batchNoYes
Integrations + APINoYes
Multi-lingualNo20+ languages
Try it free